Професійна діяльність

Посадова інструкція

План роботи

Графік роботи

Функції соціального педагога

– здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

– бере участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;

– допомагає у виявленні творчих нахилів, розкритті здібностей дітей та підлітків, сприяння участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;

– проводить  просвітницьку робота з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);

– консультує батьків, вчителів з питань захисту прав дітей, запобігання та подолання протиправної поведінки учнів;

– бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;

-є посередником між школою, сім’єю, державними установами щодо захисту прав дітей та громадськістю, участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.