Нормативні документи

І. Нормативно-правова база

Конституція України.

Конвенція про права дитини

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту».

Національна доктрина розвитку освіти

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт базової середньої освіти Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року

ЗМІНИ, до Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 972

Державний стандарт базової і повної середньої освіти 

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних    закладів України

Закон України  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально виховного процесу».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загально

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 

Інструкція щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів НУШ 

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 5-12 класів 

Методичні рекомендації щодо заповнення класних журналі

Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

Інструкція про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально – виховних закладів України за станом здоров’я, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2000 №1/9-533 (визначення претендентів на нагородження медалями).

 ІІ. Загальна документація

Навчальні кабінети

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

Положення  про Реєстр комп’ютерних програм

Правила використання комп’ютерних програм

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

Про Обробку персональних даних

Перелік службової інформації, що є власністю держави

Про технології дистанційного навчання 

Про інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах”

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти

Примірне Положення про навчальний кабінет  основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік засобів навчальння та обладнання для  навчальних кабінетів і STEAM-лабораторій

Перелік навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання